Алатар

Пристигнал в Средната земя през III 1000 г., той е маяр на Ороме. Принадлежи към Ордена на истарите.

Един от петте магьосника, пристигнали в северозападния край на Средната земя през Третата епоха. Той пътешествал на изток с Паландо и никога не се завърнал в западните земи.

Алатар е един от тримата магьосници, избрани от валарите за пътешествието от Валинор до Средната земя. Другите двама са Курумо и Олорин — съответно Саруман и Гандалф.

Алатар и Паландо пристигнали в Средната земя облечени в светло синьо. Затова и двамата били наречени Итрин Луин — Сините магьосници. Заедно със Саруман, те пътували в далечния изток на Средната земя. Саруман се завърнал, но те не. За тяхната съдба не се знае почти нищо.

Бележки:

Името Алатар може да бъде преведено като „дошъл по-късно”. Ако това е така, то трябва да е за това, че е бил избран втори след Курумо (Саруман). Също така, може и да му е било дадено след идването му в Средната земя, тъй като пристигнал след Саруман. Но Толкин изрично казва, че нито Алатар, нито Паландо имали имена в познатите райони на Средната земя, от което следва, че не означава това.

Любопитно, и може би невярно, друго значение: алат ар — „благороден великан”. Валарите изпървом възнамерявали да изпратят само трима маяри като пратеници до Средната земя. Айвендил (Радагаст) бил добавен към това число от Явана, а Паландо бил повикан от Алатар „като приятел”.

В едно писмо то 1958 г. Толкин описва: „Какъв успех са имали (Алатар и Паландо) не зная; боя се обаче, че те са се провалили като Саруман, макар и по различен начин; и подозирам, че са били източници или основатели на тайни култове и „магически” обичаи, оцелели далеч след гибелта на Саурон.”