Паландо

Маяр от народа на Ороме и приятел на Алатар. Паландо бил избран от валарите да отиде заедно с четирима други в Средната земя и да помогне на свободните народи в борбата им срещу Саурон. Алатар и Паландо станали известни под името Итрин Луин — Сините вълшебници. Те пътешествали в далечните източни и южни земи на Средната земя. Съдбата им си остава загадка, но според Толкин, те също се провалили и вероятно дали началото на множество тъмни култове.