Итрин Луин

Сините магьосници Алатар и Паландо, които не останали в западните части на Средната земя, а пътували далеч из източните й области.