Итилиен

Земите на Гондор на изток от река Андуин, по границата с Мордор. Със завземането на Минас Итил и завръщането на назгулите, Итилиен опустяла.