Йени

Главната мярка за време, използвана от елфите. Един йен се равнявал на 144 години.