Йорет

Най-възрастната от жените, които служели в Чертозите на изцелението в Минас Тирит и чието знание за древните времена помогнало за възвръщането на здравето на Фарамир. По произход е от Имлот Мелуи в Лосарнах.