Камлост

„Празната десница” — име дадено на Берен, когато се завърнал в чертозите на Тингол след похода за силмарила. Той бил изпълнил поставената му от Тингол задача — силмарилът бил в десницата му, но тя, все още държаща камъка, била отхапана от вълка Кархарот.