Кархарот

Могъщият вълк, който отхапал десницата Берен заедно със силмарила от короната на Моргот. Огънят на камъка го докарал до лудост и той опустошавал земите, докато не бил убит от Хуан по време на известния Вълчи лов.