Хуан

Хрътката на Валинор — той остава верен другар на Келегорм, син на Феанор, докато той не пленява Лутиен в Нарготронд, след което Хуан помага на Берен и Лутиен в търсенето на силмарила. Побеждава Саурон пред портите на Тол-ин-Гаурхот и убива Кархарот във Вълчия лов.

Хуан умеел да схваща езика на всяка жива твар; ала му било разрешено само три пъти преди смъртта си да проговори с човешки глас.