Камъшакът

Блатист район в Графството на северозапад от Хобитово. Името предполага тресавище, където расте тръстика.