Карнил

Червена звезда, създадена от Варда при подготовката за идването на елфите.