Келебрант

Реката, позната като Сребропът, която извирала на югоизток от долината Нандухирион, минавала през Лориен и се вливала в Андуин.