Сребропът

Така хората наричали реката, която елфите наричали Келебрант. Тя извирала от Огледалното езеро в Смутнолейската долина, преминавала през Лориен и се вливала в Андуин.