Огледалното езеро

Езерото, намиращо се в Смутнолейската долина под източните врати на Хазад-дум. Нарича се така заради огледалната си повърхност, в която се отразявали звездите. Джуджетата го наричали Хелед-зарам.