Кирит Дуат

Сенчестият проход в Ефел Дуат, над Минас Итил. Това било старото име на прохода, който станал известен през Третата епоха като Кирит Унгол.