Ефел Дуат

Западната планинска верига на Мордор, лежаща между Черната страна и древния й враг Гондор. Там се намирала кулата Минас Моргул.

Забележка

  1. Нархост и Кархост били двете Зъберни кули, намиращи се над Моранон, където Ефел Дуат се срещала с Еред Литуи в северозападната част на Мордор. Изглежда една от тези кули била построена върху най-северния връх на Ефел Дуат, но Толкин не отбелязал за коя точно кула става въпрос.
  2. Елфическите имена на планинските вериги обикновено се състояли от думата „еред”, мн.ч. на „ород” (като в Еред Горгорот, Еред Литуи, Еред Луин и др.). Думата „ефел” в Ефел Дуат буквално означава „външна преграда” (в сравнение с вътрешната „преграда” Моргай). Употребата на тази дума за планинска верига е единствена по рода си, но се среща и с буквалното си значение в Ефел Брандир, имена на огражденията Амон Обел в Бретил.
  3. Освен това Ефел Дуат не били единствените „планини на сянката” в Средната земя. Името се използвало и за северната планинска верига Еред Ветрин, макар тези северни планини да се били потънали под морето в края на Първата епоха.