Еред Литуи

Наречени още Пепеливите планини, те лежали северно от Мордор. В едната им част била издигната Черната кула Барад-дур.