Кархост

Една от двете високи кули, които били издигнати от двете страни на Моранон, черната порта на Мордор, и които били известни като Зъберните кули или Зъбите на Мордор. Кархост и Нархост първоначално били издигнати от гондорците, но в края на Третата епоха те отдавна били изоставени. Когато Саурон се завърнал в Черната земя, той укрепил кулите на зъбите, за да се отбранява от войските на Гондор.

Кархост се намирал от източната страна на Моранон. Названието включва две синдарински думи: карх „зъб” и ост „крепост”.