Зъби на Мордор

В северозападния край на Мордор, планините Ефел Дуат и Еред Литуи се свързвали в призрачния проход Кирит Горгор, като образували вход към черната страна. В ранните дни на Гондор, след първата победа над Саурон, гондорците построили две стражеви кули на входа на прохода, за да пазят Мордор и да не позволят на слугите на Саурон да се завърнат. Те се провалили в това си начинание и кулите попаднали под властта на Окото на Саурон. Кулите станали известни като Кархост и Нархост — Зъбите на Мордор.