Моранон

Черната порта, построена от Саурон на входа на долината Удун, откъдето можело да се влезе в Черната страна Мордор.