Ключ на Ортанк

Ключът или ключовете, които давали достъп до иначе непревземаемата кула Ортанк. Те се появяват за пръв път в историята по времето на клетвата на Еорл, когато кулата била запечатана от гондорците и ключът бил отнесен в Минас Тирит. По-късно, по настояване на Саруман, наместникът Берен му предал ключа, за да направи древната гондорска крепост свое обиталище.