Котки

Най-известните котки в историята на Средната земя били котките на кралица Берутиел — девет черни и една бяла, те принадлежали на кралицата на крал Таранон Гондорски.