Крайречкино

Селище в Графството, намиращо се в близост до Хобитово на границите на Западната околия и до Източния път. Там се намира страноприемницата „Зеления дракон”.

Забележка

  1. Селището е преведено като Тихата река в „Хобит”.