Кралица на земята

Име на Явана и буквално значение на презимето й Кементари.