Кралски отряд

Първият еоред на роханските конници, които се сражавали редом с краля.