Роханци

Име на рохиримите — хората от еотеода, които дошли от север и се заселили в гондорската област Каленардон (преименувана на Рохан след пристигането им) в края на Третата епоха.