Крал на Арда

Титла давана на Манве Сулимо, най-могъщият от валарите, който управлявал кралството Арда.