Куруфинве

„Умелият (син на) Финве” — прозвище на Феанор от нолдорите.