Лагдуф

Оркски войник, който служил в гарнизона на Шаграт при кулата на Кирит Унгол. По време на Войната на пръстена се разразила битка с вражески отряд орки от Минас Моргул. Лагдуф се опитал да избяга заедно с друг орк на име Музгаш, но по думи на Снага и двамата били убити докато бягали от крепостта.