Музгаш

Орк от гарнизона в кулата Кирит Унгол, подчинен на Шаграт. Той влязъл в конфликт с моргулските орки на Горбаг и когато се опитал да избяга заедно с Лагдуф бил застигнат от стрела.