Лебедорой

Човешкото име на блатистите земи над Тарбад, които били прочути с лебедите си, обитаващи устието на Гландуин. Елфическото им име било Нин-ин-Ейлф.