Тарбад

Древен град на хората, който бил издигнат на мястото, където пътят Север-Юг пресичал река Гватло (Сивталаз). Тарбад бил изоставен през последните години на Третата епоха, след като бил опустошен от потопите, последвали Дългата зима.