Линдари

„Певците” — името, с което телерите сами се наричали.