Липосвет

Приток на река Андуин, който течал източно от гората Ветроклин, за да се влее във Великата река при полето на Келебрант. Този приток оформял част от северната граница на Рохан. На елфически реката се наричала Лимлаит.

Забележка

  1. Названието на английски е „Limlight”. Толкин препоръчва неясния елемент lim- да се остави непроменен и да се преведе единствено думата –light, която тук е със значение на „бистър, ясен”.