Лятодни

Три или четири празнични дни, които се падали между два месеца в календарите на хобитите. В Графството лятодните били наречени сгънидни, но названието „лятодни” било запазено в Брее, където те се падали между месеците сгъвка и мед. Обикновено имало три лятодни, един от които бил средногодишния ден. Във високосна година обаче лятодните били четири.