Малгалад

Крал на Лориен, който управлявал преди Амрот и който загинал във Войната на Последния съюз на полето Дагорлад. Според някои източници, този крал бил Амдир — баща на Амрот, но според други сведения това бил Малгалад.