Махал

Така джуджетата наричали валара Ауле, който създал бащите на тяхната раса в отдавна отминали времена и който бил почитан от всички джуджета.