Метедрас

Най-южният връх на Мъгливите планини, който се намирал над Исенгард в долината Нан Курунир.