Минхириат

Название за южните области на Ериадор, намиращи се между реките Барандуин и Сивталаз. Минхириат станал част от Кардолан след разпадането на древното кралство Арнор.