Мормегил

В превод „Черния меч” — название на Турин Турамбар по времето, когато живее в Нарготронд.