Мумаци

Название на огромните зверове на Харад, които били подобни на слонове, и особено на тези, които харадримите използвали във войната в края на Третата епоха. Мумаците били наричани още земеслони.