Харад

Име, дадено на обширните земи на юг от Гондор и Мордор; хората от Харад, наричани харадрими, били древни врагове на гондорците и съюзници на Саурон по време на Войната за пръстена.