Мъдрия

Прозвище, с което се нарекъл вълшебникът Саруман (донякъде с право).