Наин (син на Грор)

Внук на крал Даин I от народа на Дурин. Бащата на Наин бил най-малкият син на Даин — Грор. Наин бил убит в Битката при Азанулбизар и бил наследен от Даин Железноноги, син на Наин.