Нарбелет

Друго име на есента, наричана още фирит — 54 дена между съвременните 8-и октомври и 30-и ноември. На куеня името било лассе-ланта.