Фирит

Синдаринското наименование за късната есен, която по съвременния календар е от 8-и октомври до 30-и ноември. Периодът се нарича също куелле на куеня.