Нахар

Легендарният кон на Ороме — Ловеца на валарите. На светлината на слънцето гривата му била бяла, но нощем блестяла в сребърен цвят.