Нениме

Вторият месец в календарите на хората от Средната земя, равняващ се приблизително на днешния февруари (всъщност се падал между 22-и януари и 20-и февруари по съвременното летоброене).