Ниндалф

Големият блатист район под Емин Муил, където река Ентомил се вливала в Андуин.