Ентомил

Хорско название на реката, която елфите наричали Онодло. Тя извирала в гората Ветроклин в южните части на Мъгливите планини и течала на югоизток през Рохан докато не се вливала в р. Андуин под Раурос.